Od wszystkiego, czyli do niczego?

Już wiesz, że logopeda to człowiek od zadań specjalnych. Pisałam o tym tu.

Czas przyjrzeć się bliżej specjalizacjom logopedycznym.

Często zdarza się, że jeden człowiek (logopeda:) będzie posiadał wiedzę i umiejętności z kilku specjalizacji. Studia logopedyczne zwykle przygotowują do pracy w ramach tzw. logopedii ogólnej (logopeda ogólny – zajmuje się stymulowaniem prawidłowego rozwoju mowy u dzieci oraz leczeniem wad wymowy u dzieci i dorosłych).

Ponieważ logopedia jest dziedziną mocno interdyscyplinarną, w jej obrębie pojawiły się szczegółowe specjalności uzależnione od przyczyn oraz rodzaju zaburzeń związanych z trudnościami w porozumiewaniu się.

I tak:

Surdologopeda – zajmuje się osobami głuchymi oraz słabo słyszącymi. Stymuluje ich rozwój od wczesnego dzieciństwa, przed oraz po zaaparatowaniu lub zaimplantowaniu.

Neurologopeda – pracuje z pacjentami z szeroko pojętymi dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego, z zespołami genetycznymi, z dziećmi z nieprawidłowych ciąż i porodów oraz z  zaburzonymi odruchowymi reakcjami oralnymi, z rozszczepami podniebienia, z dorosłymi z afazją, dyzartrią oraz dysfagią (zaburzeniami połykania). Zajmuje się również rehabilitacją mowy laryngektomowanych (osób po operacji usunięcia krtani).

Specjalista wczesnej interwencji logopedycznej – zajmuje się wspomaganiem rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie, noworodków z grupy ryzyka okołoporodowego oraz dzieci z wadami genetycznymi.

Balbutologopeda – pracuje z osobami mającymi zaburzenia płynności mowy, jąkającymi się oraz odczuwającymi strach przed mówieniem.

Oligofrenologopeda – zajmuje się wspomaganiem rozwoju mowy i komunikacji u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ortoepik – zajmuje się kulturą mówienia, odczytywania i interpretacji, tak zwaną sztuką żywego słowa.

Glottodydaktyk- jest specjalistą w zakresie wychowania językowego dzieci, diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

Mam nadzieję, że ten krótki przegląd pozwoli Ci w wyborze konkretnego specjalisty.

Ale pamiętaj: nawet jeśli Twój logopeda nie ma dodatkowego tytułu, ale ma wiedzę i doświadczenie na pewno Ci pomoże.

A jeśli nie będzie w stanie sam tego zrobić, odeśle także na konsultacje do innego specjalisty np. do: psychologa, pedagoga, fizjoterapeuty, neurologa, laryngologa, audiologa, ortodonty, by w pełni zadbać o prawidłowy rozwój Twojego dziecka.

Logopeda patrzy całościowo na rozwój człowieka, więc jest po trosze od wszystkiego. Jednak kiedy jego wiedza i umiejętności się kończą, wspiera się pomocą innych specjalistów (patrz wyżej). Prosić o pomoc, konsultację innych specjalistów to właściwie norma w praktyce logopedycznej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *