Ewelina Cichowska - logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta, terapeuta czaszkowo-krzyżowy (TCK), provider treningów słuchowych (IAS Johansen, Neuroflow), terapeuta oddechu wg metody Butejki (Buteyko method).

Gabinet Logosido powstał, aby w profesjonalny i przyjazny sposób pomagać dzieciom
i dorosłym.

"Logopedia to dla mnie przede wszystkim nieustanny rozwój.
Wierzę, że dobra atmosfera i chęć do pracy to połowa sukcesu terapii. Dlatego każdą relacz pacjentem traktuję indywidualnie i buduję ją na wzajemnym zaufaniu i akceptacji."

Odbyte kursy i szkolenia

 • Terapia czaszkowo-krzyżowa
 • MNRI Terapia neurotaktylna
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Dziecko z wadą postawy w terapiach sensomotorycznych
 • Mioterapia pacjenta ortodontycznego
 • Dziecko „wiotkie” z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.
 • Elektro-neuro-mobilizacja obszaru twarzowego ENMOT
 • Diagnoza i terapia miofunkcjonalna
 • Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe
 • Reedukacja oddechowa w terapii dzieci.
 • Gdy dźwięki bolą – nadwrażliwość słuchowa
 • Od działania do rozumienia – strategie pracy w niedokształceniu mowy o typie afazji percepcyjnej
 • Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Zaburzenia ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce
 • Ogólnopolski Kongres Wokół Integracji Sensorycznej
 • Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe
 • Warsztaty Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym
 • Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka
 • Przetwarzanie słuchowe a napięcie mięśni posturalnych
 • Przetwarzanie wzrokowe – teoria, diagnoza, terapia
 • Kontrola posturalna  w pierwszym roku życia
 • INNOWACYJNE METODY ELEKTROSTYMULACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ W LOGOPEDII
 • Trudności w połykaniu praktyczne techniki wspomagające układ pokarmowy
 • GRYZAKI W MIOTERAPII NIEMOWLĄT /WPROWADZENIE DO PROGRAMU PUMO/
 • Techniki leczenia ortodontycznego a mioterapia
 • OSWAJANIE JAKO NIEZWYKLE WAŻNY ELEMENT W TERAPII KARMIENIA
 • Diagnoza połykania i techniki manualne w terapii
 • Pacjent z nieprawidłowym napięciem mięśniowym- terapia
 • Język w teorii umysłu
 • MODELOWANIE JAKO NIEDYREKTYWNA FORMA TERAPII – PRACA Z DZIEĆMI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY I NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI
 • Moje dziecko nie mówi. Jak budować struktury języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Anatomia palpacyjna dla logopedów
 • Mioterapia pacjenta ortodontycznego
 • Dysfagia czy zaburzenia karmienia – dlaczego to ważne dla terapii?
 • Badanie postawy ciała i wzorców napięciowych w odniesieniu do problemów logopedycznych