Ewelina Cichowska - logopeda, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta, terapeuta czaszkowo-krzyżowy (TCK), provider treningów słuchowych (IAS Johansen, Neuroflow), terapeuta oddechu wg metody Butejki (Buteyko method).

Gabinet Logosido powstał, aby w profesjonalny i przyjazny sposób pomagać dzieciom
i dorosłym.

"Logopedia to dla mnie przede wszystkim nieustanny rozwój.
Wierzę, że dobra atmosfera i chęć do pracy to połowa sukcesu terapii. Dlatego każdą relacz pacjentem traktuję indywidualnie i buduję ją na wzajemnym zaufaniu i akceptacji."

W swojej pracy terapeutycznej korzystam z różnych dziedzin wiedzy, z różnych narzędzi. Szukam różnych pomocy; wszystkiego, co może pobudzić wyobraźnię, ułatwić koncentrację i zachęcić do działania.

Wiedza, którą nieustannie zdobywam na interdyscyplinarnych szkoleniach i kursach pozwala mi na szersze spojrzenie na każdego Pacjenta. Dlatego moja terapia logopedyczna nie jest typowo stolikowa, ale przede wszystkim miofunkcjonalna, oparta na globalnej pracy z ciałem i dostosowana do każdego pacjenta bardzo indywidualnie.

W podejściu do wychowania i pracy z dziećmi bliskie jest mim NVC (Porozumienie bez Przemocy) oraz Pozytywna Dyscyplina (ukończyłam kurs Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców). Porozumienie bez Przemocy to koncepcja, która zakłada komunikację we wzajemnym poszanowaniu uczuć i potrzeb.

Natomiast Pozytywna Dyscyplina uczy istotnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy, daje dzieciom świadomość własnych zdolności i kompetencji

Odbyte kursy i szkolenia

Terapia czaszkowo-krzyżowa

MNRI Terapia neurotaktylna

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Dziecko z wadą postawy w terapiach sensomotorycznych

Mioterapia pacjenta ortodontycznego

Dziecko „wiotkie” z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.


Elektro-neuro-mobilizacja obszaru twarzowego ENMOT

Diagnoza i terapia miofunkcjonalna

Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe

Reedukacja oddechowa w terapii dzieci.

Gdy dźwięki bolą – nadwrażliwość słuchowa

Od działania do rozumienia – strategie pracy w niedokształceniu mowy o typie afazji percepcyjnej

Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Zaburzenia ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce

Ogólnopolski Kongres Wokół Integracji Sensorycznej

Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe

Warsztaty Obserwacja kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym

Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka

Diagnoza i terapia SI małego dziecka

Przetwarzanie słuchowe a napięcie mięśni posturalnych

Przetwarzanie wzrokowe – teoria, diagnoza, terapia

Kontrola posturalna  w pierwszym roku życia

INNOWACYJNE METODY ELEKTROSTYMULACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ W LOGOPEDII

Trudności w połykaniu praktyczne techniki wspomagające układ pokarmowy

GRYZAKI W MIOTERAPII NIEMOWLĄT /WPROWADZENIE DO PROGRAMU PUMO/

Techniki leczenia ortodontycznego a mioterapia

OSWAJANIE JAKO NIEZWYKLE WAŻNY ELEMENT W TERAPII KARMIENIA

Diagnoza połykania i techniki manualne w terapii

Pacjent z nieprawidłowym napięciem mięśniowym- terapia

Język w teorii umysłu

MODELOWANIE JAKO NIEDYREKTYWNA FORMA TERAPII – PRACA Z DZIEĆMI
Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY I NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI

Moje dziecko nie mówi. Jak budować struktury języka u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Anatomia palpacyjna dla logopedów

Mioterapia pacjenta ortodontycznego

Dysfagia czy zaburzenia karmienia – dlaczego to ważne dla terapii?

Badanie postawy ciała i wzorców napięciowych w odniesieniu do problemów logopedycznych

 

 

 

 

 

TEL. 502 500 468