Ewelina Cichowska - logopeda, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, dogoterapeuta, terapeuta czaszkowo-krzyżowy (TCK), provider treningów słuchowych.

Gabinet Logosido powstał, aby w profesjonalny i przyjazny sposób pomagać mniejszym i większym Pacjentom rozwijać komunikację, mowę, umiejętność uczenia się w nowych sytuacjach.

Staram się tworzyć taką atmosferę na zajęciach, aby dzieci z chęcią przychodziły na kolejne spotkania, żeby w naturalny dla nich sposób (czyli w zabawie) zdobywały nowe umiejętności.

W swojej pracy terapeutycznej korzystam z różnych dziedzin wiedzy, z różnych narzędzi. Szukam różnych pomocy; wszystkiego, co może pobudzić wyobraźnię, ułatwić koncentrację i zachęcić do działania.

Wiedza, którą nieustannie zdobywam na interdyscyplinarnych szkoleniach i kursach pozwala mi na szersze spojrzenie na każdego Pacjenta. Dlatego moja terapia logopedyczna nie jest typowo stolikowa, ale przede wszystkim miofunkcjonalna, oparta na globalnej pracy z ciałem i dostosowana do każdego pacjenta bardzo indywidualnie.

W podejściu do wychowania i pracy z dziećmi bliskie jest mim NVC (Porozumienie bez Przemocy) oraz Pozytywna Dyscyplina (ukończyłam kurs Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców). Porozumienie bez Przemocy to koncepcja, która zakłada komunikację we wzajemnym poszanowaniu uczuć i potrzeb.

Natomiast Pozytywna Dyscyplina uczy istotnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy, daje dzieciom świadomość własnych zdolności i kompetencj

Odbyte kursy i szkolenia

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Dziecko z wadą postawy w terapiach sensomotorycznych

Mioterapia pacjenta ortodontycznego

Dziecko „wiotkie” z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – program i sposoby oddziaływań terapeutycznych.

Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru

Elektro-neuro-mobilizacja obszaru twarzowego ENMOT

Diagnoza i terapia miofunkcjonalna

Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe

Reedukacja oddechowa w terapii dzieci.

Gdy dźwięki bolą – nadwrażliwość słuchowa

Od działania do rozumienia – strategie pracy w niedokształceniu mowy o typie afazji percepcyjnej

Nadreaktywność sensoryczna w terapii SI

konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Zaburzenia ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce

Ogólnopolski Kongres Wokół Integracji Sensorycznej

Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe

 

TEL. 502 500 468 kontakt@logosido.pl