Dogoterapia

  1. Profilaktyka (konsultacje dla rodziców), diagnoza i terapia.
  2.  Badania przesiewowe, zajęcia profilaktyczne w placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola).
  3. Tworzenie pomocy terapeutycznych (w wersji elektronicznej oraz hand made).
  1. Profilaktyka bezpiecznych kontaktów z psem – zajęcia w przedszkolach i szkołach dla dzieci i kadry pedagogicznej.
  2. Zajęcia terapeutyczne w placówkach specjalnych.
  3. Tworzenie pomocy terapeutycznych (w wersji elektronicznej oraz hand made).