Wyświetlanie jednego wyniku

  • Kto kieruje pociągiem? Dekodowanie i kodowanie

    Zestaw „Kto kieruje pociągiem?” przeznaczony jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

    Zabawy z kodowaniem, dekodowaniem są doskonałym ćwiczeniem analizy i syntezy wzrokowej, koncentracji uwagi, pamięci (także słuchowej i wzrokowej). Wykorzystane w tej zabawie sylaby otwarte wspomagają naukę wczesnego czytania (metodę symultaniczno-sekwencyjną).

    Gra zawiera sylaby otwarte z głoskami: m, n, p, b, l, w, f, t, d, k, g, j, z, s.

    10,00